Duurzaam ondernemen

De term duurzaam ondernemen is in de laatste jaren erg in zwang geraakt, op vele manieren kan hier iets mee gedaan worden.

Aannemersbedrijf den Hollander heeft in 2009, samen met nog 9 andere Voorschotense ondernemingen meegedaan met cursus duurzaam ondernemen van Stimular.
Deze cursus had als doel duidelijk te maken wat duurzaam ondernemen precies inhoudt en de bedrijven te adviseren in het optimaal verduurzamen van;

  • het pand,
  • het product,
  • de leveranciers,
  • het personeelsbeleid.

De conclusie die wij zelf getrokken hebben is dat duurzaam ondernemen meer is dan denken aan het milieu.
Het gaat er om hoe je als bedrijf met je omgeving omgaat in de breedste zin van het woord.
Natuurlijk is ook energiebesparing hierin een belangrijk onderdeel, hierin proberen wij ook ons steentje bij te dragen.

De verhuurder van onze werkplaats is hierin meegegaan en heeft zonnepanelen geplaatst en ons de ruimte gegeven een kleine milieustraat te maken. Hierin moeten puin, schoon hout, folie, lood, andere metalen, KCA (klein chemisch afval), papier/ karton en het reguliere afval gescheiden worden.
Als dit alles in één bak belandt kan dit door de afvalverwerker niet meer zo goed gescheiden worden als dat het nu gebeurt.

Duurzaam ondernemen is echter ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Aannemersbedrijf den Hollander is al jaren zeer nauw betrokken bij Scoutinggroep Leif Erikson, en ook wordt Tennisvereniging Forescate, zij het op kleine schaal, ondersteund.

Gedurende de cursus werd duidelijk dat ons bedrijf eigenlijk al jaren verantwoord onderneemt.
Wij weten eigenlijk niet beter dan dat het afval zo veel als mogelijk gescheiden dient te worden, de lege verfblikken niet bij het huisvuil gaan, er een saneerder wordt ingeschakeld als er asbest wordt gevonden en dat een ieder op ons werk verplicht wordt zijn persoonlijke beschermingsmiddelen goed te gebruiken.

Bedrijven die op deze manier ondernemen zien wij als moderne ondernemingen die ‘zo ging het vroeger toch ook’ niet goed genoeg vinden.
De term ‘Modern ondernemen’ is er één die voor Aannemersbedrijf den Hollander geldt.
Hoewel aannemersbedrijf den Hollander een relatief klein bedrijf is, proberen wij zo veel mogelijk het goede voorbeeld te geven.

In dat licht zijn ook de voorbereidingen in gang gezet om een papierloos kantoor te realiseren.
Er is afscheid genomen van de oude vertrouwde fax en binnenkort wordt aan klanten gevraagd of deze er bezwaar tegen hebben de offerte en factuur per e-mail te ontvangen.
Er is nog veel meer mogelijk, tips zijn van harte welkom via info@aannemervoorschoten.nl.

Natuurlijk gaat het stapje voor stapje en moet iedereen meedoen als het gaat om modern ondernemen maar;
'Wie nergens in gelooft zal nooit iets veranderen'.